மரண அறிவித்தல்

திரு.செல்வதுரை நடனசோதி(அப்பு)
வேதரடைப்பு, காரைநகர்

தோற்றம்: 1955.04.11 மறைவு: 2022.10.03